Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Auranmaalla

Kehitämme ikääntyvien sosiaalista turvallisuutta yhdessä Auran, Tarvasjoen ja Pöytyän kuntien vanhusneuvostojen kanssa. Senioreilla kummassakin vanhusneuvostossa kaksi edustajaa. Jaamme sosiaalipolitiikan a.o.tietoutta ja pyrimme olemaan näin ”ajan hermolla”.

Varsinais-Suomen kansallinen senioripiiri ry on edustettuna sekä Senioriliiton hallituksessa että valtuustossa. Piirin edustaja osallistuu myös Varsinais-Suomen eläkeläisjärjestöjen alueelliseen edunvalvontaa koskevaan toimintaan.

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.