Historia

Kyrön seudun Kansallinen Eläkeläisseura on perustettu 17. 4.1996.  

1996-1997 puheenjohtajaksi valittiin Erkki Poutanen Kyröstä, hallituksen jäseniksi  Leena Sallasmaa, Arvo Nevala, Ensi Virtanen, Pekka Rantala, Mielikki Tilkanen ja Elvi Hirvensalo.

Jäsenmaksu oli 50 markkaa. Jäseniä perustettuun seuraan oli liittynyt 20 henkilöä. Nimi muutettiin Auranmaan Kansalliset seniorit ry:ksi v 1998, jota nimeä käytettiin vuoteen 2014. Sen jälkeen olemme olleet Auranmaan senioreita.

Auranmaan seniorit ry:n asiapaperit valokuvineen on arkistoitu Pöytyän kunnan Kotiseutuarkistoon Kyröön vuosilta 1996- 2016.

Kokous 3.3.2015