Säännöt

Yhdistyksen uusi nimi on Auranmaan seniorit ry. Hyväksytty liittokokouksessa  12.6.2014,  kotipaikka on Pöytyä. 

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja alueensa Kansallinen senioriliitto ry:n rekisteröityyn piiriin, jota näissä säännöissä sanotaan piiriksi . 

Tarkoitus : Yhdistys edistää eläkeläisten ja ikääntyvien henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä

- edistää eläkeläisten ja ikääntyvien sosiaaliseen ja turvalliseen elämään tähtääviä toimenpiteitä

- toimii alueen eläkeläisten ja ikääntyvien edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana sekä pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisyhdistyksiin

- on puolueisiin kuulumaton

- toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen